Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Έκθεση - Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής από 01-01-2017 έως 31-12-2018

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ωραιοκάστρου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) καλεί όλους τους Φορείς και Δημότες – Κατοίκους του Δήμου Ωραιοκάστρου, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου του έτους 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Κομνηνών αρ. 76, με μοναδικό θέμα την «΄Εκθεση - Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του Προγράμματος δημοτικής δράσης για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως 31-12-2018».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου